Stichting GoodCare

Stichting GoodCare stelt zich ten doel mensen te equiperen voor de onzekere tijden die voor ons liggen. Dit doen we vanuit een Christelijke basis: we geloven dat deze maatschappij God meer dan ooit nodig heeft.
De stichting wil dit bereiken door het ontplooien of doen ontplooien van alle daarop gerichte activiteiten, zoals: vrije en mensgerichte thuiszorg, Christenen Collectief en enerverende (muzikale) evenementen.

De stichting staat open voor samenwerking met andere organisaties die hetzelfde doel beogen.

Onze Waarden

01

Jezus

Hij staat voor ons centraal. Hij heeft veel betekend in onze persoonlijke levens. Ook wijst de hele Bijbel naar Hem: het heeft God behaagd om "met Zijn volheid in Hem woning te maken". (Col 1:15-19) Jezus zegt zelf: "wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien". Tegelijkertijd heeft Jezus (Hebreeuwse naam 'Yeshua') de deur geopend naar diezelfde Vader, waardoor we toegang hebben tot YHWH, de Almachtige God en schepper. Daarom strekken we er ons naar uit om Hem beter te leren kennen, en als gemeente Zijn handen en voeten te zijn hier op aarde. Tenslotte verwachten we Zijn spoedige terugkomst.

02

Vrijheid

Wij zien onze maatschappij afkoersen op een situatie waarin zinloosheid en angst de boventoon voeren. Ondertussen worden we meegezogen in sterke, aanlokkelijke denkbeelden en worden ons wetten opgelegd (expliciet en impliciet) die de vrijheid van het individu en de vrijheid van denken onder druk zetten. Wij maken ons hier zorgen om en willen met de activiteiten die we organiseren bijdragen aan een klimaat van vrijheid waarin mensgerichtheid, bezieling en bevlogenheid centraal staan!

03

Zorg

Zorg voor mensen en relaties zit ons in het bloed.
GoodCare is van oorsprong een kleinschalige en mensgerichte thuiszorg organisatie die toekomstbestendige zorg wil organiseren. Met de toenemende vergrijzing en de recente gezondheidscrisis voelen we ons genoodzaakt de zorg op een nieuwe, frisse manier invulling te geven.

Onze Projecten

Stichting GoodCare werkt met projecten die gericht zijn op het bevorderen van de doelstellingen van de stichting. Om de projecten hiertoe in staat te stellen biedt de stichting projecten een geestelijke, materiële en financiële infrastructuur.


Ons Bestuur

Werner de Jonge

Voorzitter

Myrjam de Jonge

Secretaris

Leon Suiker

Algemeen bestuurslid

Martin Honselaar

Penningmeester

Het bestuur van Stichting GoodCare verricht haar activiteiten onbezoldigd. 

Informatie

De aanvraag voor de ANBI-status van stichting GoodCare is nog in behandeling

Rsin: 85763268

Postadres:

Stichting GoodCare

Schiemond 20-22, 3024EE

Rotterdam

info @ goodcare. nu

Onze Algemene Voorwaarden vind je hier

© 2023 All Rights Reserved.